DAKS 男女兼用ワンタッチ傘セット
■価格
◇10500円:商品番号331-1624

◇内のし ◇外のし ◇のし無

◇内祝(出産カード有) ◇内祝(出産カード無) ◇内祝(結婚カード有) ◇内祝(結婚カード無) ◇快気祝(挨拶カード有) ◇快気祝(挨拶カード無) ◇ご出産祝 ◇寿 ◇御祝 ◇御結婚祝 ◇志 ◇御中元 ◇お歳暮 ◇その他は連絡事項欄へ

◇包装紙 花柄 ◇包装紙 仏事用 ◇包装紙 無